Vítejte v naší kavárně ...

Valdštejnské slavnosti 2019

o vzniku Valdštejnských slavností                

  • Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna  se narodil 14. září 1583 na tvrzi Heřmanice u Jaroměře jako syn zchudlého šlechtice Viléma z Valdštejna a jeho manželky Markéty Smiřické ze Smiřic, byl český vojevůdce a politik, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války. Bojoval na straně císaře proti Protestantské unii, později upadl v nemilost a byl císařskými důstojníky 25. února 1634 v Chebu úkladně zavražděn. Byl prvním vůbec, kdo začal vydržovat stálou armádu, a to nikoli z císařské apanáže, nýbrž z kontribucí nepřátelských i spojeneckých území a z vlastních prostředků (výnosů ze svého vévodství). Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy. (zdroj Wikipedie)
  • Vzestup frýdlantska počal 9. června 1623, kdy se Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna oženil s Isabellou Kateřinou z Harrachu. Druhým sňatkem si již Valdštejn potřeboval upevnit svou pozici a vybral si mladou dceru Karla z Harrachu, jednoho z císařových rádců. Spolu měli dvě děti, dceru Marii Alžbětu a syna Albrechta Karla. Roku 1625 se frýdlantské panství změnilo na Frýdlantské knížectví, roku 1627 bylo povýšeno na Frýdlantské vévodství. Jeho území bylo vyňato ze Zemských desk Království českého, a stalo se tak jakýmsi státem ve státě. Hlavním městem Frýdlantska se stal Jičín, dotýkalo se i hranice Slezska, a mohlo se tak i odtrhnout od zbytku království. Mezi jeho plány bylo v Jičíně zřídit sídlo biskupství, univerzitu a vlastní sněm. Od roku 1628 zde měl právo jmenovat šlechtice, povyšovat sídla na města a razit mince na které se razilo heslo INVITA-INVIDIA! = Navzdory závisti! Tímto heslem, jež si nechal Valdštejn razit nejen na mince, ale i na kordy, ostruhy apod., a jež přiznal za své nové rodové heslo, chtěl dát dvoru a svým protivníkům jasně najevo, že je nezlomný. (zdroj Wikipedie)
  • Historie Valdštejnských slavnosti ve Frýdlantě - v historii první Valdštejnské slavnosti se konaly koncem června roku 1934 k třístému výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. Již tehdy se jednalo o událost přesahující hranice okresu, byly vypraveny zvláštní vlaky z Tanvaldu, Zhořelce a Žitavy. Oslavy se konaly od soboty 23. června a trvaly celý týden. Začaly odhalením Valdštejnovy sochy na náměstí. Po válce byly slavnosti přerušeny a obnoveny po dlouhých šedesáti letech v roce 1994  po iniciativě několika fyzických osob frýdlantska. Dnes nabízejí Valdštejnské slavnosti báječný program, spoustu zážitků, hromadu jídla a pití, ale také prostor na trochu klidu a odpočinku. Návštěvnost slavností se pohybuje kolem 30 tisíc návštěvníků, nejsilnější  bývá sobota. Největší návštěvnost zažije náměstí při pochodňovém průvodu a při ohňostroji. Neděle je na návštěvnost sice slabší, ale za to více odpočinková. (zdroj valdstejnske-slavnosti.cz)

      

      1. Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě 1934


Program a vstupné Valdštejnských slavností ve Frýdlantě 2019  zde